ดอกเกลือ…ของไทย

ดอกเกลือ…ของไทย “Thai Flower of Salt”
ทุกคนคงได้ยิน Fleur de Sel (fleur=flower, des of, Sel=Salt) หรือ “Flower of salt” ที่มาจากฝรั่งเศสและมีราคาแพงมาก ซึ่งก็คือดอกเกลือของไทยนั่นเอง ในความเป็นจริงแล้ว ชาวนาเกลือในประเทศไทยก็ได้ผลิตดอกเกลือมานานนับร้อยปีมาแล้ว โดยเฉพาะที่บ้านบางตะปูน ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม หรือที่ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลักษณะของดอกเกลือที่ลอยบนผิวน้ำ

ดอกเกลือเป็นผงเล็กๆ มีสีสันขาวเป็นประกายแวววาว ลอยจับตัวกันเป็นแพอยู่เหนือน้ําผืนนาเกลือ ชาวนาเกลือจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อรีบซ้อนดอกเกลือ ก่อนที่แสงแดดและสายลมจะทําให้ดอกเกลือจมลงด้านล่าง ดอกเกลือที่เก็บได้ในเวลาเช้าตรู่มีไอโอดีนสูง เป็นดอกเกลือที่สะอาด เพิ่งเกิดใหม่ๆ ไม่ได้สัมผัสกับพื้นดิน หรือตากลม มีแร่ธาตุหลายชนิดที่สําคัญต่อร่างกายสูงมาก จึงมีคุณภาพสูง อีกทั้งเพราะมีปริมาณน้อย ราคาจึงแพง ดอกเกลือกับเกลือที่รับประทานมาจากน้ําทะเลเหมือนกัน มีแร่ธาตุโซเดียม และคลอไรด์เป็นหลักเหมือนกัน แต่มีความต่างดังนี้

 

ลักษณะของดอกเกลือ

 

salt field
เกลือที่ใช้รับประทานเป็นเกลือที่ผ่านกรรมวิธีทําให้บริสุทธิ์โดยเดิม สารฟอกสีให้ขาว มีค่าความชื้นต่ำ ซึ่งนอกจากป้องกันไม่ให้น้ําในเกลือจับกันภายนอกแล้วยังไปป้องกันไม่ให้น้ําในร่างกายผสมกับแร่ธาตุในเกลืออีกด้วย ดอกเกลือมีแร่ธาตุโซเดียมและคลอไรด์ เช่นเดียวกับเกลือธรรมดา แต่มีค่าความชื้นสูงกว่าเกลือธรรมดาประมาณ 5 เท่า จึงสามารถนําพาแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้รวดเร็ว มีแร่ธาตุธรรมชาติหลายชนิด ที่สําคัญต่อร่างกาย เช่นไอโอดีน โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และแมงกานีส มีประจุบวกหรือลบของแร่ธาตุ (ion) คลอไรด์ ซัลเฟต ไบคาร์บอนเนต ฯลฯ ตลอดจนสารอาหารขนาดเล็ก (micronutrients)